Gabinet ul. Rakowiecka 36, pokój 254 na II piętrze Warszawa – Mokotów (na granicy ze Śródmieściem) Gabinet mieści się w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Po wejściu do budynku należy iść prosto (minąć recepcję) aż do windy/schodów. Na II piętrze proszę przejść przez białe drzwi prowadzące do prostego korytarza – mój pokój będzie po lewej stronie. Dogodny dojazd metrem, tramwajami 17, 33, 41 lub autobusami 119, 167, 168, 174, 195, 700 Przystanki: „Metro Pole Mokotowskie”, „Kielecka” lub „Rakowiecka – Sanktuarium”.  …