Odbyłam staże zawodowe w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w III Klinice Psychiatrycznej (oddział F-9) i w Klinice Nerwic, w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej oraz w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Pracowałam jako terapeuta dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapraszam do zapoznania się z moimi referencjami.

Pracuję pod stałą superwizją – jest to zgodne z etycznymi i merytorycznymi standardami udzielania pomocy psychoterapeutycznej.