O psychoterapii

Pojęcie „psychoterapia” wywodzi się z języka greckiego i oznacza „leczenie duszy” (psyche – dusza, therapein – leczyć). W praktyce psychoterapia to spotkanie dwóch osób rozmawiających w sposób bardzo szczególny – taki, by był on pomocny dla klienta. Psychoterapia jest również procesem, drogą która prowadzi do zmiany. Ale przede wszystkim jest metodą leczenia, której skuteczność udowodniono naukowo – oddziaływanie psychoterapii wpływa na strukturę mózgu i przynosi długotrwałe, pozytywne efekty. Jest to zatem inwestycja w siebie na resztę życia.

Istnieje bardzo wiele podejść terapeutycznych, ja pracuję w podejściu integracyjnym. Psychoterapia zintegrowana łączy dorobek teoretyczny i praktyczny różnych nurtów psychoterapii. Podejście to zrodziło się z przekonania specjalistów, że żadne konkretne podejście terapeutyczne nie jest wystarczające dobre dla wszystkich klientów i problemów. Również metaanalizy badań nad skutecznością różnych szkół pokazały ich równorzędność. Psychoterapeuci integracyjni wybierają techniki pracy pod konkretną osobę i rodzaj problemu, dlatego jest to nurt najbardziej otwarty i elastyczny w stosunku do klienta i jego potrzeb.