Cennik:
Konsultacja psychoterapeutyczna (50 min) – 160zł
Sesja psychoterapii indywidualnej (50 min) – 160zł

Obszary pomocy:
Oferuję zarówno wsparcie psychologiczne (pomoc w kryzysie, trudnej sytuacji życiowej) jak i psychoterapię (dla osób, które czują, że potrzebują dokonać zmiany w swoim życiu).

  • Doświadczanie silnych emocji i poczucie braku kontroli nad nimi
  • Sytuacje kryzysowe, np. żałoba, rozstanie, zdrada, trudne decyzje życiowe
  • Obniżony nastrój, brak energii, wszechogarniający smutek lub pustka, brak satysfakcji z życia, poczucie beznadziei
  • Lęki (obawy o przyszłość, o najbliższych, o siebie), nieśmiałość
  • Cierpienie spowodowane traumatycznymi wydarzeniami, które miały miejsce w przeszłości
  • Dorastanie w rodzinie, w której występowała przemoc, uzależnienie, ciężka choroba (terapia DDA, DDD)
  • Niesatysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi
  • Doświadczanie ogólnych trudności w życiu codziennym (praca, życie osobiste)
  • Pragnienie lepszego poznania siebie, chęć rozwoju osobistego
  • Obszary pomocy w kategoriach klinicznych: zaburzenia nastroju (czyli afektywne, np. depresja), zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – tzw. nerwica natręctw, zaburzenia adaptacyjne), zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia snu o podłożu nieorganicznym, zespół stresu pourazowego (PTSD)

Ze względu na obraną specjalizację nie zajmuję się: terapią par, dzieci i młodzieży, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, osób z zaburzeniami psychotycznymi.