gabinet psychoterapii - referencje2013.12.31

„Pani mgr Anita Dominika Dąbrowska wykazała się zaangażowaniem, odpowiedzialnością, sumiennością i dobrą organizacją pracy. Wyciągała trafne wnioski i spostrzeżenia. Z przekonaniem rekomenduję Panią mgr Anitę Dominikę Dąbrowską, jako psychologa z odpowiednim przygotowaniem do pracy w placówkach terapeutycznych i poradniach zdrowia psychicznego.”

prof. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi
kierownik Kliniki Nerwic IPiN

gabinet psychoterapii - referencje2013.09.23

„Pani Anita pełniąc swoje obowiązki wykazała się szczególną sumiennością i obowiązkowością! Podchodziła do swoich zadań odpowiedzialnie i profesjonalnie.”

dyrektor mgr Hanna Basaj wraz z zespołem pedagogów
Przedszkole Integracyjne nr 314

gabinet psychoterapii - referencje2013.10.31

„W czasie swojej pracy wykazała się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Była kompetentna i chętna do współpracy. Chłopcem [z rozpoznaniem autyzmu] opiekowała się z ogromnym zaangażowaniem, cierpliwością i widoczną znajomością tematu.”

mgr Agnieszka Wróbel
dyrektor przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi

gabinet psychoterapii - referencje2012.02.29

„Pani mgr Anita Dominika Dąbrowska wykazała się odpowiedzialnością, zaangażowaniem i samodzielnością.”

mgr Mirella Denisiuk
psycholog w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
III Klinika Psychiatryczna, oddział F-9

gabinet psychoterapii - referencje2011.12.30

„Pani mgr Anita Dominika Dąbrowska dała się poznać jako osoba odpowiedzialna, sumienna i niezawodna, aktywnie poszukująca wiedzy, posiadająca dużą motywację do pomocy innym i samorozwoju. Z przekonaniem rekomenduję p. mgr Anitę Dominikę Dąbrowską jako psychologa zdolnego do podjęcia samodzielnej pracy w zakresie diagnostyki.”

dr hab. n. hum. Adam Tarnowski
kierownik Zakładu Psychologii Lotniczej
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

gabinet psychoterapii - referencje2009.09.28

„Uczestniczyła w konsultacjach zespołu opiniującego wysnuwając trafne wnioski i spostrzeżenia. Była zainteresowania stosowanymi metodami badań. Bardzo przydatne i trafne były jej obserwacje dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi. Pani Anita Dąbrowska dała się poznać jako osoba sumienna, odpowiedzialna, o wysokiej kulturze osobistej”

mgr Alfreda Zagórska
kierownik RODK nr 2 w Warszawie