Dodatkowe szkolenia/konferencje/warsztaty/wykłady (wybrane):

2018.12.07 Międzynarodowy kongres psychologów i psychoterapeutów „Nowe koncepcje w psychologii i psychoterapii”, Forum Media Polska

2017.06.10 Szkolenie „Prawne aspekty wykonywania zawodu psychologa/psychoterapeuty, wybrane zagadnienia”, Kancelaria Radcy Prawnego Bożeny Ryszki

2017.02.04 Konferencja „Maxxximum wolności. Jak pornografia wpływa na Twoje dziecko”, Fundacja Ruchu Nowego Życia

2016.06.11-12 Warsztat psychoterapeutyczny „Emocje drogowskazem”, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

2016.05.23-24 Warsztat psychoterapeutyczny „Ciało zna odpowiedź”, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

2015.12.06-08 Konferencja „Rany i blizny psychiczne. Psychoterapia stanów depresyjnych i zaburzeń emocjonalnych”, Fundacja ETOH

2015.10.24 Konferencja „Psychiatrzy dla psychologów 2015″, NZOZ Centrum Terapii DIALOG

2015.03.25 Wykład dr n. med. Agniesyki Popiel ” O PTSD, psychoterapii i badaniach porównujących psycho- i farmakoterapię” organizowany przez Koło Naukowe Psychoterapii SWPS

2014.08.01 Wykład prof. Philipa Zimbardo „Enjoying the time of your life

2011.05.23 Konferencja „Ryzykowne zachowania seksualne dzieci i młodzieży”

2011.06.17 IV Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje

2011.06.14 Kurs poświęcony pisaniu tekstów naukowych zgodnie ze standardem American Psychological Association (APA) prowadzony przez prof. dr hab. Tytusa Sosnowskiego

2011.05.29 II Ogólnopolska Konferencja Psychoanalityczna „Klasyczne versus Nieklasyczne Ujęcia Psychoterapii Analitycznej” organizowana przez Studenckie Koło Psychoanalizy Uniwersytetu Warszawskiego

2011.05.23 Konferencja „Ryzykowne zachowania seksualne dzieci i młodzieży”

 

Publikacje naukowe:

Oniszczenko, W., Małkowska-Szkutnik, A., Dąbrowska, A. D. (2014). Czynniki demograficzne a fundamentalizm religijny i postawy społeczno-polityczne wśród studentów, Przegląd Psychologiczny, 57 (1), 125-136.

Oniszczenko, W., Stanisławiak E., Dąbrowska, A. D. (2014). EAS Temperament Traits, Gender, Age and Religious Fundamentalism in a Polish Sample. Polish Psychological Bulletin, 45 (1), 64-68.

Dąbrowska A. D., Narkiewicz-Jodko, W. (2013). Religijność a cechy osobowości u studentów warszawskich uczelni wyższych. Psychologia – Etologia – Genetyka, 27, 25-40.